Октомври 22, 2018

ФРП ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ: ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ

canstockphoto6308201.jpg

На 13 ноември 2018 г. (вторник) oт 9.00 часа в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието ще проведе заключителна конференция „ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”.