Октомври 04, 2018

ФРП ПРОВЕДЕ ВТОРИ ТРЕНИНГ ОТ СЕРИЯТА ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

6.jpg

На 01-02.10.2018 г. в София бе проведено второто от серията специализирани практически обучения (тренинги) ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА", насочено към аудитория от 25 служители на Главна дирекция ,,Борба с организираната престъпност". 

Събитието се провежда в рамките на проект ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”, който се изпълнява от ФРП през февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Темите включваха проблеми на квалификацията, доказването и мотивирането.