Септември 2017

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОПРАВО И БИОЕТИКА - 2017

23072011332-1_1505287532157550869.jpg

На 17-18 ноември 2017 г. Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт 'ChallengingTheLaw.org' ще проведат Петата национална конференция по биоправо и биоетика. Тя се организира съвместно с Департамент "Здравеопазване и социална работа" на Нов български университет и с подкрепата на магистърска програма "Интегративна биоетика" във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски. Домакин за втора поредна година е Нов български университет.

През 2017 г. конференцията е под надслов е ,,МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТА: БИОЕТИЧНИ И БИОПРАВНИ ХОРИЗОНТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ". 

Участието в конференцията е с предварителна регистрация на bioconferencebg@gmail.com или чрез фейсбук-страницата на ФРП.