Равенство – път към прогрес
1-dsc00798.jpg

Проект VS/2010/008/0536: Равенство – път към прогрес, изпълняван от Комисията за защита от дискриминация с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013 г.). ФРП се солидаризира с целите на проекта и го подкрепя, като предоставя лектори, обучители и автори на публикации. По този проект бяха подготвени серия правни и правно-психологически анализи, посветени на различни аспекти на дискриминацията, антидискриминационното законодателство и съдебната практика по прилагането му. Резултатите от проекта са публикувани в раздел Насилие и дискриминация. Повече за резултатите и участието на ФРП.