img_0376.jpg
ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  1. Структура и лидерство в престъпните сдружения, Петя Попова, Георги Кирилов (рецензенти Ива Пушкарова и Ралица Илкова), юли 2018 г. (под печат)
  2. Образуване, участие и ръководене на престъпно сдружение в съдебната практика, Ива Пушкарова (рецензент Ралица Илкова), август 2018 г. (под печат)
  3. Видове престъпни сдружения и критерии за тяхното разграничение в съдебната практика, Ива Пушкарова (рецензент Ралица Илкова), август 2018 г. (под печат)
  4. Разпоредбата на чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс: съдебната практика в търсене на законодателния замисъл, Ива Пушкарова (рецензент Ралица Илкова), август 2018 г. (под печат)
  5. Проблеми и особености на разследването, преследването и съдебните производства по дела за организирана престъпност и свързаните с нея престъпления от компетентността на специализираните звена, Ралица Илкова (рецензент Ива Пушкарова), юни 2018 г.(под печат)
  6. Нагласи, поведение и личностни характеристики на участниците в престъпни сдружения, Петя Попова, Георги Кирилов (рецензенти Ива Пушкарова и Ралица Илкова), юли 2018 г. (под печат)
  7. Организирана и задружна престъпна дейност: престъпни сдружения, съучастие, предварителен сговор, необходимо съучастие, Ива Пушкарова, сп. Теза бр. 2/2012. Статията разграничава понятията и изяснява приложното поле на различни видове форми на задружна престъпна дейност, които често не се разпознават прецизно от съдебната практика и това затруднява ефективният правораздавателен отговор срещу престъпността при множество извършители.

 

 

БЕЛЕЖКА: Пълните текстове на изследванията се публикуват след приключване на процедурите на ФРП по рецензиране, а ако са публикувани и от друг издател - в съответствие с авторското право.