Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики
6.jpg

 

 

 

Проектът ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики” се изпълнява съвместно с професионален правен сайт ChallengingtheLaw.com от 2013 г. и е безсрочен. Той е насочен към повишаване на ефективността на националните здравни и биополитики чрез обезпечаването им с основани на знание правно-етични решения и включва дейности по организиране на годишни национални конференции по биоправо и биоетика с участието на практици и изследователи от разнообразни области на хуманитарното знание. Изпълнението му допринася за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране повишава информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност.

За тези цели към проекта са привлечени водещи специалисти по биоправо, биомедицина и биоетика, под чието научно ръководство се развиват модерни научни интердисциплинарни изследвания на конкурсен принцип и въз основа на иновативни изследователски методологии.

DSC_2904Изследователските резултати се поставят на експертно и обществено обсъждане на конференции, чиито резултати пряко подпомагат законодателната и правораздавателната дейност на държавата с добри практики.

След проучване на обучителните потребности на целевите групи ще бъдат разработени обучителни методологии, въз основа на които ще бъдат проведени цикъл обучения за практикуващи юристи. По този начин пряко ще бъде повишен капацитетът на професионалните съсловия, ангажирани с нормирането и съдебната защита на здравните и биоправа на гражданите.

Проектните резултати се разпространяват сред всички партньори на ФРП, представителни структури на целевите групи и заинтересованите страни. При наличие на съответната външна подкрепа, екипът на проекта осигурява публикуване на конферентните доклади в сборници.

 

Екип на проекта: д-р Стоян Ставру, доц. д-р Ива Пушкарова, доц. д-р Валентина Кънева, Доли Траницова, Снежана Тодорова.

 

33.228DSC_2874