Петя Попова
petia.popova.jpg

Петя Попова е магистър по юридическа и социална психология и по клинична и консултативна психология.

Сертифициран експерт в системата за личностно профилиране Хоган.

Специалист по управление на човешки ресурси.

Учредител и член на Управителния съвет на ФРП с отговорности по управление на екипи и на връзките с обществеността, както и мониторинг на проектните дейности. От 16.02.2012 г. с решение на Управителния съвет Петя Попова изпълнява отговорности и на съпредседател на Фондацията.

Като експерт към Фондацията Петя Попова провежда теренни и аналитични изследвания в областта на профилирането на пострадали и извършители на насилствени, афектни и сексуални престъпления и свързаните с тази престъпност рискови фактори, както и в областта на видовете дискриминация и трафика на хора. Тя разработва интерактивни обучителни методологии в тези сфери и провежда обучения на служители на правосъдието.