Относима тълкувателна практика на ВКС
blank_14432977911304248494.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 25.12.1961 Г., ПЛЕНУМ НА ВС (ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИЯ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ОСНОВАНИЕ НА ИСКА, ИЗМЕНЕНИЕТО МУ, ПОПРАВЯНЕ НА ДОПУСНАТИ ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ В ПРИСЪДАТА)
 2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 25-27.06.1970 Г. ПО Н. Д. № 3/1970 Г., ПЛЕНУМ НА ВС, (НЯКОИ ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ПРИСВОЯВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО ИМУЩЕСТВО)
 3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 23.12.1976 Г. ПО Н. Д. № 10/1976 Г., ПЛЕНУМ НА ВС (ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ДЕЛАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТОПАНСТВО)
 4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 28.12.1978 Г. ПО Н. Д. № 5/1978 Г., ПЛЕНУМ НА ВС (ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ДОКУМЕНТНАТА ИЗМАМА)
 5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 09.06.1980 Г. ПО Н. Д. № 2/1980 Г., ПЛЕНУМ НА ВС (НЯКОИ ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ПРИСВОЯВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО ИМУЩЕСТВО (ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПО СЛУЖБА)
 6. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 15.11.1973 Г. ПО Н. Д. № 2/1973 Г., ОСНК НА ВС (понятия за вредни последици)
 7. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 73 ОТ 23.12.1974 Г. ПО Н. Д. № 66/1974 Г., ОСНК НА ВС (ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОНЯТИЕТО “ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ”)
 8. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 62 ОТ 26.05.1978 Г. ПО Н. Д № 61/1977 Г., ОСНК НА ВС (РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ ПО ЧЛ. 225, АЛ. 6 НК И ЧЛ. 232, АЛ. 3 НК)
 9. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 30 ОТ 13.04.1979 Г. ПО Н. Д. № 20/1979 Г., ОСНК НА ВС (ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 219 НК НА ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПРИ БЕЗДЕЙСТВИЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ДАВНОСТ)
 10. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 50 ОТ 22.12.1980 Г. ПО Н. Д. № 38/1980 Г., ОСНК НА ВС (РАЗГРАНИЧАВАНЕ МЕЖДУ ДЛЪЖНОСТНОТО ПРИСВОЯВАНЕ ПО ЧЛ. 201-205 НК И ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО СЛУЖБА – ЧЛ. 282 НК)
 11. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 40 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 36/1988 Г., ОСНК НА ВС
 12. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 05.04.2006 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2005 Г., ОСГК И ОСТК НА ВКС
 13. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4 ОТ 12.03.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. 4/2015 Г. (ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ)
 14. РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 19.01.1979 Г. ПО Н. Д. № 4/79 Г., ОСНК НА ВС (Чл. 219 и чл. 220 от НК)
 15. РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.03.1982 Г. ПО Н. Д. № 59/81 Г., ОСНК НА ВС (КОГАТО УМИШЛЕНАТА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 219, АЛ. 3 НК Е УЛЕСНИЛА ИЗВЪРШЕНОТО ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ ПО ЧЛ. 205, АЛ. 1, Т. 3 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 202, АЛ. 2, Т. 1 НК, ТЯ СЕ ПОГЛЪЩА ОТ НЕГО)
 16. РЕШЕНИЕ № 103 ОТ 28.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 96/87 Г., ОСНК НА ВС (СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 220 НК)
 17. РЕШЕНИЕ № 214 ОТ 14.11.1995 Г. ПО Н. Д. № 99/1995 Г., I Н. О. НА ВС (ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРЕД БАНКИ НА ОТПУСНАТИ ОТ ТЯХ КРЕДИТИ В ПОЛЗА НА ЧАСТНИ ЛИЦА.)
 18. РЕШЕНИЕ № 235 ОТ 10.12.2003 Г. ПО Н. Д. № 79/2003 Г., III Н. О. НА ВКС (длъжностно лице, престъпление по служба)
 19. РЕШЕНИЕ № 553 ОТ 14.10.2005 Г. ПО Н. Д. № 1064/2004 Г. I Н. О. НА ВКС (изпиране на пари)
 20. РЕШЕНИЕ № 667 ОТ 11.07.2006 Г. ПО Н. Д. № 119/2006 Г. I Н. О. НА ВКС (вреда по чл. 220)
 21. РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 22.05.2006 Г. ПО Н. Д. № 603/2005 Г., I Н. О. НА ВКС (ПРЕСТЪПНАТА НЕИЗГОДНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ЕДНА СДЕЛКА МОЖЕ ДА СЕ ПРОЯВИ КАТО ПЪЛНА ЛИПСА НА НЕОБХОДИМОСТ ОТ СКЛЮЧВАНЕТО Й.)