Иво Емануилов
ivo.emanuilov.jpg

Иво Емануилов е специалист в областта на информационните и комуникационните технологии. Следва право в СУ ,,Св. Климент Охридски” и специализира английско и европейско право към Университета в Кеймбридж, Великобритания. Автор на публикации и изследвания в областта на гражданското право и правото на информационните и комуникационните технологии.

Учредител на ФРП. До януари 2013 г. е член на Управителния съвет на Фондация за развитие на правосъдието, отговарящ за управлението на комуникационните и административните дейности. 

Като експерт към Фондацията извършва правни изследвания в сферата на гражданското право, правото на информационните и комуникационните технологии, както и правния режим на интелектуалната собственост.