Икономическата престъпност
6-2.jpg

"Икономическата престъпност" — изследвания на правния режим за защита на финансовите интереси в Европейския съюз, нормативните празноти в Наказателния кодекс в сферата на икономическата и финансовата престъпност, привидно законни схеми за засягане на стопански и финансови интереси, съдебна практика (Ива Пушкарова, Христо Христев, Радка Стоянова). Заключенията бяха представени на публично обсъждане ,,Наказателноправна защита на публичните финанси” в Съдебната палата в гр. София на 16.12.2011 г.