Виктор Модев

viktor

Виктор Модев притежава магистърски степени по право, публична администрация, международни отношения и протокол, придобити в различни университети в Европа и Южна Америка. Той владее професионален английски, френски, испански и руски език.

Виктор Модев е член на Управителния съвет и на Настоятелството на ФРП от 18.10.2013 г.

Като експерт към ФПР той извършва изследвания на финансова и стопанска киберпрестъпност и свързани с нея политики за противодействие и международни сравнителни криминологични изследвания и анализи на съдебната практика.