28102011751.jpg
КРЪГЛА МАСА ЗА ПРАВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

На 28.10.2011 г. Фондацията за развитие на правосъдието проведе първата си публична дискусия по изследвани от нейни експерти проблеми. Тя бе посветена на ,,Правните предизвикателства пред информационното общество'', свързани с природата и регулирането на отношенията в интернет, отражението на виртуалната среда върху съдържанието и начина на упражняване на някои права и специфичните правонарушения, които се извършват в нея.

iД-р Стоян Ставру постави въпроси за достъпа до информация в интернет, включително правото за управление на лично публикувана или свързана с личността на човека информация, управление на интернет-идентичности (профили, акаунти и пр.), виртуални социални мрежи и някои патологии във виртуалните отношения, като създаване на фиктивно обществено мнение чрез управление на фиктивни или кражба на истински профили (астротърфинг), нерегламентиран достъп до лични данни, кражба на профили, кибертормоз и др. Особен акцент бе поставен върху правната интерпретация на вредата, която възниква при приканване за ползване на платени услуги или предоставяне на данни чрез фалшиви заплахи (scareware), неоповестеното персонализиране (филтриране) на резултатите при търсене на информация, фишинга.

Иво Емануилов представи междинни резултати от изследване на виртуалното договаряне и електронното документиране. Дискусията се съсредоточи върху свободата да се приемат изцяло общите условия при сключване на потребителски договори, формата на волеизявлението за приемане, характера на преговорите при чат-общуване, съдебната практика по Закона за електронния документ и електронния подпис.

В хода на обсъждането бяха засегнати теми, свързани с електронното проследяване на осъдени лица и електронното правосъдие. В кръглата маса участваха заместник-министърът на правосъдието Даниела Машева, председателят на Националния съюз на юрисконсултите Мария Странджанска, представители на Българския Хелзинкски комитет, Фондация ,,Право и интернет", БЛПЧ към ООН, адвокатски дружества, банко

ви институции, Софийска районна прократура, Софийска градска прокуратура, Софийския университет, Варненския свободен университет и др.1

Обсъждането се проведе в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в гр. София.

Фондацията за развитие на правосъдието благодари на ВКС за домакинството, както и на всички свои партньори, които подкрепят изследванията й.

Повече по темите на дискусията можете да прочетете в раздел Анализи и информационни продукти на този сайт.

Кръглата маса е първата от серия прояви на Фондацията, които са насочени към насърчаване на професионалния диалог по актуални и значими проблеми, които понякога остават в периферията на общественото внимание и интереса на широката професионална общност, въпреки несъмненото си значение за общественото развитие.

Фондацията благодари на Председателя на Върховния касационен съд за домакинството на кръглата маса.

Програмата можете да изтеглите оттук.