dsc03172.jpg
ФРП ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ЗА ПРАВАТА, СВЪРЗАНИ С ПОЛА И СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ, И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО

На 25 ноември 2011 г. в Националния институт на правосъдието в София Фондация за развитие на правосъдието проведе кръгла маса на тема „Нормативни измерения на интимността: права, свързани с пола и сексуалната ориентация, и тяхното отражение върху брака и семейството“.DSC00144

Събитието предизвика обсъждане на правните усложнения, възникващи от промените в традиционните концепции и режими на брака и семейството под влиянието на развиващите се права за разпореждане с пола и свобода на сексуално самоопределение.

Бяха представени резултатите от изследвания, проведени от експерти на Фондацията в областта на режимите на брака и съжителствата в Европа, актуалната регламентация в международното и европейското право на правата, свързани с пола и сексуалната ориентация. Представени бяха подробни анализи на практиката на чуждестранни съдилища и юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз по въпросите на смяна на пола, правния статус на сексуалната ориентация, половата роля, половата принадлежност, заместващото майчинство, дискриминацията по признаците пол и сексуална ориентация и др. Специално внимание е отделено на социалните ефекти на различните законови решения, с които правните системи реагират на промените в социалните нагласи към пола, брака и родителстването.DSC00150

Публикациите върху тези изследвания са публикувани в раздела ,,Анализи и информационни продукти" на сайта.

Кръглата маса е втората от серия инициативи на Фондацията, насочени към насърчаване на професионалния диалог по значими правни проблеми, породени от актуалното развитие на европейските общества.

В събитието участваха правни практици, представители на неправителствени организации и изследователи, професионално ангажирани с темата, както и представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Фондацията за развитие на правосъдието благодари на Националния институт на правосъдието за любезното домакинство на кръглата маса!

Програмата можете да изтеглите оттук.