Декември 2022

КОНФЕРЕНЦИЯ ,,ПРОКУРАТУРАТА МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И ФАКТИТЕ"

img_9967.jpg

На 24.11.2022 г. бе проведена заключителна национална конференция по проект ,,Прокуратурата между митовете и фактите", изпълняван от август 2020 г. до края на ноември 2022 г. с частичната финансова подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер". На конференцията бяха представени резултатите от мащабно изследване, проведено на два етапа през есента 2020 г. и януари 2022 г. сред прокурорите и следователите и насочено към организационна диагностика на процесите в Прокуратурата в областта на: визия и стратегически дейности, управление на човешките ресурси, лидерство и управление, комуникация, мотивационни фактори, корпоративна култура на Прокуратурата в България.