Учредителни документи, отчети и стратегии

06 August 2020 05:5:35
328.85 KB
578
 
06 August 2020 05:5:35
429.93 KB
523
 
06 August 2020 05:5:34
387.18 KB
599
 
06 August 2020 05:5:36
328.56 KB
571
 
06 August 2020 05:5:36
432.00 KB
573
 
06 August 2020 05:5:35
387.36 KB
572
 
06 August 2020 05:5:37
709.61 KB
543
 
06 August 2020 05:5:37
429.83 KB
618
 
06 August 2020 05:5:37
389.79 KB
576
 
Годишен отчет на ФРП за 2011 г.
26 September 2015 02:2:42
1.63 MB
1289
 
Годишен отчет на ФРП за 2012 г.
26 September 2015 02:2:43
1.69 MB
1232
 
24 March 2016 05:5:00
1.49 MB
611
 
Годишен отчет на ФРП за 2016 г.
06 August 2020 05:5:33
393.26 KB
602
 
Етичен кодекс на ФРП
26 September 2015 11:11:41
30.00 KB
487
 
Удостоверение в ЦРЮЛНЦ.JPG
26 September 2015 11:11:44
569.30 KB
1031
 
Учредителен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:42
69.00 KB
1255
 
Устройствен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:40
44.50 KB
1583
 
Финансови правила
26 September 2015 11:11:43
49.50 KB
464
 
26 September 2015 11:11:53
312.45 KB
657