Върховенството на закона в отговор на икономическата и финансовата престъпност
dsc03603-001.jpg

Проект "Върховенството на закона в отговор на икономическата и финансовата престъпност”, финансиран от Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация Конрад Аденауер за февруари-ноември 2013 г. Проектът си поставя за основна цел да допринесе за корупционната устойчивост и капацитета на българската съдебна власт да прилага закона чрез укрепване на нейната способност да разпознава и реагира срещу финансова и стопанска престъпност.

 

DSC03658-001DSC03705-001DSC03721-001

 

За постигането на тази цел проектът се стреми да идентифицира нормативните несъвършенства, които позволяват тази престъпност да се развива под прикритието на законна търговска дейност и подходите в съдебната практика и европейските законодателни политики за нейното преследване и наказване. Проектът включва мащабни изследователски дейности, ориентирани към националното, чуждестранно и европейско право, съдебната практика и процесите в стопанската и финансовата престъпност, както и пилотни дейности, насочени към подобряване на професионалните знания и умения на органите на съдебната власт да разследват, преследват и наказват този вид престъпност в условия на повишена обществена нетърпимост към нея.

 

DSC03614-001P1050015DSC03761-001DSC03635-001

Сравнителноправните анализи обхващат 25 европейски държави. Анализираната съдебна практика включва над 200 приключили наказателни дела за длъжностни престъпления, документна и данъчна измама, общи стопански престъпления, изпиране на пари, източване на публични фондове, укриване на данъци и други. Делата са идентифицирани по нарочна методология измежду близо 5000 производства, приключили през последните пет години. Анализът на законодателството предлага мултидисциплинарен гражданскоправен, наказателноправен, конституционноправен и европейскоправен прочит на явления, увреждащи пазарната икономика. Динамиката на тези явления, установена чрез критичен анализ на криминологични и статистически данни, е анализирана в контекста на промените в наказателния и основни данъчни закони, както и ключови тълкувателни актове на върховната съдебна инстанция.

 

P1040983P1050039DSC03749-001IMAG1040IMAG1042-001

Партньори на Фондация за развитие на правосъдието по проекта са Асоциацията на прокурорите в БългарияСъюзът на съдиите в ияВърховната касационна прокуратура чрез отделите си за институционално сътрудничество, обучение и публична комуникация и за криминологични изследвания и Националният институт на правосъдието.

Дейностите на проекта са подкрепени от стажантски екип към Фондация за развитие на правосъдието.

Проектът е финансово подкрепен от Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер” за периода февруари-ноември 2013 г. 

Фондация за развитие на правосъдието и екипът на проекта изказват своята признателност на партньорите по проекта, както и на всички отделни български прокурори, съдии, адвокати по данъчно и търговско право и криминолози, които всеотдайно подпомогнаха изследванията с предоставяне на достъп до дела, криминологични изследвания, институционални методически указания за разследване на стопански и финансови престъпления, анализи на външнотърговски данъчни практики и други, както и мнения по практическата  полезност на проектните резултати.

 

P1040999IMG_3797P1050061

След ноември 2013 г. проектът продължава без финансова подкрепа.

 

Екип на проекта: доц. д-р Ива Пушкарова, д-р Стоян Ставру, д-р Мартин Белов, Виктор Модев, Петя Попова, Снежана Тодорова, Мария Теодосиева, Стела Парушева, Виделин Писков, Николай Терзиев, Доли Траницова.

 

Резултатите от проекта са достъпни в раздел ,,Анализи и информационни продукти" на този сайт.

DSC03603-001P1050047P1040993