Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт
1.jpg

Проект ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”, осъществен през март-април с участието на близо 1000 магистрати от цялата страна със съдействието на регионалните секции на Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Главния прокурор и множество отделни магистрати и служители на съдебната власт. Той бе представен на национална конференция в София на 11 май 2012 г. в Конферентната зала на Върховния касационен съд. Основните резултати от него са публикувани в бр.3 на сп. Теза, издавано от Асоциацията на прокурорите в България, и бр. 2 на сп. Съдийски вестник, издаван от Съюза на съдиите в България. Изследването представлява I част от дългосрочния проект ,,Съдебната власт между правото и фактите“, насочен към иновативни изследвания на актуални проблеми на правораздаването. Проектът не се финансира и се изпълнява от екипа на Фондацията като доброволна инициатива в подкрепа на реформата в съдебната власт.

3-5-11022

 

Екип на проекта: Петя Попова, д-р Ива Пушкарова, Веселин Райков, Иво Емануилов, Снежана Тодорова, Десислава Михайлова, д-р Стоян Ставру, доц. Владимир Велинов, дм, Георги Кирилов.

 

Пълният текст на изследването можете да изтеглите от тук:

 

РЕФОРМЕНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПОГЛЕД КЪМ ЧОВЕКА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

 

1833273-519-131