ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
img_0376.jpg
  1. Организираната престъпност в България: новите предизвикателства пред специализираните юрисдикции, Ива Пушкарова, Ралица Илкова, Георги Кирилов, ФРП, октомври 2018 г., ISBN 978-619-188-218-2. Книгата представлява обобщение на някои основни наблюдения и изводи от серия мащабни мултидисциплинарни анализи на законодателството и съдебната практика по наказателни дела за организирана престъпна дейност, разработени от авторския екип в рамките на научен проект ,,Организираната престъпност в България: новите предизвикателства пред специализираните юрисдикции“, изпълнен между февруари и ноември 2018 г. от Фондация за развитие на правосъдието с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна на Европа на Фондация ,,К. Аденауер“. Подробните анализи следват тук:
  2. Структура и лидерство в престъпните сдружения, Петя Попова, Георги Кирилов (рецензенти Ива Пушкарова и Ралица Илкова), август 2018 г.
  3. Образуване, участие и ръководене на престъпно сдружение в съдебната практика, Ива Пушкарова (рецензент Ралица Илкова), сп. Общество и право, бр. 10/2019 г.
  4. Видове престъпни сдружения и критерии за тяхното разграничение в съдебната практика, Ива Пушкарова (рецензент Ралица Илкова), сп. Общество и право, бр. 9-10/2018 г.
  5. Разпоредбата на чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс: съдебната практика в търсене на законодателния замисъл, Ива Пушкарова (рецензент Ралица Илкова), сп. Съвременно право, бр. 1/2019 г. 
  6. Проблеми и особености на разследването, преследването и съдебните производства по дела за организирана престъпност и свързаните с нея престъпления от компетентността на специализираните звенаРалица Илкова (рецензент Ива Пушкарова), август 2018 г.
  7. Нагласи, поведение и личностни характеристики на участниците в престъпни сдруженияПетя Попова, Георги Кирилов (рецензенти Ива Пушкарова и Ралица Илкова), август 2018 г.
  8. Организирана и задружна престъпна дейност: престъпни сдружения, съучастие, предварителен сговор, необходимо съучастие, Ива Пушкарова, сп. Теза бр. 2/2012. Статията разграничава понятията и изяснява приложното поле на различни видове форми на задружна престъпна дейност, които често не се разпознават прецизно от съдебната практика и това затруднява ефективният правораздавателен отговор срещу престъпността при множество извършители.

 

 

БЕЛЕЖКА: Пълните текстове на изследванията се публикуват след приключване на процедурите на ФРП по рецензиране, а ако са публикувани и от друг издател - в съответствие с авторското право.