Правните предизвикателства на информационното общество
28102011755.jpg

"Правните предизвикателства на информационното общество” – анализи на проблеми, които виртуалната среда поставя пред класически правни институти, включително водене на преговори и сключване на договори, защита на лични данни и пр. (Стоян Ставру, Иво Емануилов). Изследването е публикувано в края на октомври 2011 г. в раздел Право на информационните и комуникационните техологии на Библиотеката и  приключи с публично обсъждане на резултатите на кръгла маса ,,Правните предизвикателства пред информационното общество” в Съдебната палата на 28.10.2011 г.