Мотивацията на сексуалните престъпления
imgp7969_14579761211690330417.jpg

"Мотивацията на сексуалните престъпления" — правен анализ на мотивите на насилствените престъпления против половата неприкосновеност (Ива Пушкарова). Резултатите са публикувани в раздел Наказателно право на Библиотеката през септември 2011 г.