Алтернативните семейства
dsc00144.jpg

"Алтернативните семейства” — сравнително правно и правно-психологическо изследване на бракоподобните режими на нехетеросексуалното съжителство в Европа и родителстването в него, както и някои въпроси на транссексуалността (смяна на пола) и дискриминацията по пол и полова ориентация (Стоян Ставру, Христо Христев, Ива Пушкарова, Петя Попова).

Анализи, основани на изследването, са публикувани в края на ноември 2011 г. в меню Анализи и информационни продукти на този сайт.

Резултатите от изследванията бяха представени на кръгла маса ,,Нормативни измерения на интимността: права, свързани с пола и сексуалната ориентация, и тяхното отражение върху брака и семейството” на 25 ноември 2011 г. в Националния институт на правосъдието в гр. София.