Трафик на хора и проституция

ПУБЛИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИ НА ТРАФИКА НА ХОРА, СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРОСТИТУЦИЯТА

imgp7969_1443354791136363557.jpg

 

 

 

1. Явлението робство в българското наказателно законодателство и правосъдна практика, Ива Пушкарова, сп. De Jure, бр. 2/2017

2. Срокът за възстановяване и размисъл по чл. 13 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и българското законодателство, Ива Пушкарова, Национална комисия за борба с трафика на хора, дек. 2017 г.

3. Защитни стратегии на извършителя срещу обвинение за трафик на хора в наказателния процес, Ива Пушкарова, сп. Общество и право, издание на Съюза на юристите в България, 5/2011 г.

4. Актуалното правоприлагане по чл. 329 от НК – противоконституционна практика, Ива Пушкарова, Бюлетин на АСП, януари 2011 г.

5. Сборникът ,,Справедлив процес за жертвите на трафик“ включва анализи, разработени при изпълнението на едноименен проект на Съюза на съдиите в България от март 2009 г. до април 2010 г. с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (“Норвежки структурен фонд”). Изследователският екип включва д-р Ива Пушкарова (ръководител), д-р Георги Петрунов, Георги Кирилов, д-р Надя Стойкова, а сред консултантите на изследването е доц. Владимир Велинов.

6.Проблеми на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа относно защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално посегателство от 2007 г. (Конвенция от Ланзароте), Ива Пушкарова, Институт по социални дейности и практики, 2010 г.

7. Проституцията в правовата държавата: между агресивната забрана и равнодушното разрешение,

Ива Пушкарова, РискМонитор, 2010 г.

8. Значението на квалифициращите признаци по чл. 159а, ал. 2 НК за определяне на понятието за трафик на хора в българското законода, Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр.1/2009 г.

9. Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности, Ива Пушкарова, Бюлетин на АПБ, декември 2009 г.

10. Специалните цели на престъплението ,,трафик на хора", Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр. 4/2008 г.