(Колоните в бледозелено, представляващи най-крайните десни колони, отразяват общия брой престъпления, разгледани от съответния първоинстанционен съд. Данните показват броя на престъпленията, а не на техните извършители.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)