Графиката отразява групирането на извършените престъпления според очертания от тях престъпен модел на дееца. 

Престъпният модел на редица извършители разкриват признаците на повече от една от групите. 

 

(Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)