Най-младият осъден на смърт е извършил жестоко непредизвикано убийство на случайно срещната възрастна жена на 19-годишна възраст като военослужещ. Най-възрастните извършители, на които наказание е наложено, са били на 45 годишна възраст при извършване на последното престъпление. Всичките са мъже. 

Наказанието доживотен затвор без замяна е налагано само на мъже. Двама от тях са младежи на минималната разрешена от закона възраст към момента на извършване на деянието - 20 години. Най-възрастният деец, осъден на това наказание, е извършил престъплението, за което то му е наложено, на 53-годишна възраст. Относително големи са възрастовите групи на 22-годишните и на 26-годишните. В тази група са и най-много осъдени, за които наложеното наказание е първо в живота им. 

Наказанието доживотен затвор е наложено както на мъже, така и на 3 жени. Най-младите осъдени са млади мъже, които към датата на престъплението си не са навършили още 19 години. Най-възрастният осъден е бил на 57 години при извършване на престъплението. 

 

(Хоризонталата на графиката отразява възрастта на дееца към момента на извършване / довършване на престъпната дейност.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)