Графиката показва зависимостта между възрастта на дееца към момента на довършване на последното му престъпление спрямо вида на цялостната разгърната до този момент престъпна дейност. 

Убийствата, извършени от младежи и млади пълнолетни, най-често са садистични, извършени по особено мъчителен за пострадалите начин и с особена жестокост, мотивирани от различни афектни състояния, свързани с компрометирано психично здраве на дееца и формиран асоциален модел на поведение от ранно детство.  

Моделите на домашно насилие и на користна престъпност, завършили с изключително престъпление, в конкретните случаи са ескалирали по-бавно и съставомерността им е проявена относително по-късно спрямо убийствата. В тези групи обаче се наблюдават отложени пикове, проявяващи се след като извършителите са навършили 30-годишна възраст.

Най-рискова е възрастовата група на 22-26-годишните. 

 

(Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)