Според графиката изключително тежките убийства се извършват от относително по-млади извършители, като най-рискова е групата до 26 годишна възраст. В нея са най-младите осъдени на най-тежките наказания, включително тези, които поради възрастта си не могат да бъдат наказани с доживотен затвор без замяна (чл. 38, ал.2 от НК). Особено рискова е групата на младите пълнолетни (21-22-годишни), която е най-голямата група на извършители на изключително тежки престъпления по принцип и по-конкретно на убийства. Следват групите 24-26 г. и групите в началото на 30-те и началото на 40-те години, като рискът да бъде извършено убийство постепенно спада.

Групите на извършителите на изключително тежки сексуални и користни престъпления не разкриват ясно очертани специфични особености във връзка с възрастта на дееца, а общи тенденции. Мотивационният механизъм на този вид престъпления прави възможно престъпният модел примного от извършителите да ескалира относително бавно и да се подчинява на твърде индивидуални закономерности, поради което минималната възрастова граница е леко завишена спрямо убийствата и в никоя възрастова група не се очертават наблюдаваните при убийствата пикове. Рисковите групи са същите, но рискът не е толкова ясно очертан. Може да се предположи, че възрастта играе по-съществена роля в механизма на изключителното убийство, отколкото на изключителното сексуално престъпления или грабеж.

 

(Количествените данни отразяват броя на извършените престъпления.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)