(Хоризонталата на графиката отразява възрастта на дееца при извършване / довършване на престъпната дейност, за която е наказан.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)