Графиката показва колко са престъпленията, подсъдни на съответния първоинстанционен съд, за които на дееца е било наложено някое от най-тежките наказания, като извършеното е било прието за изключително тежко. Броят на престъпленията надхвърля броя на извършителите.

 

(Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)