Данните показват местата, в района на които са извършени изключително тежки престъпления след 1986 г.

Най-много престъпления, разпознати от съдебната власт като изключително опасни, са извършени в градовете София, Варна и Русе. Относително висока концентрация се наблюдава в областите на Плевен и Пловдив и община Севлиево, където престъпленията са извършени в условия на съучастие и съвкупност. 

Броят на извършените престъпления надхвърля броя на техните извършители.

 

(Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)