Графиката отразява броя на пострадалите (по хоризонталата) от престъпната дейност, за която на дееца е наложено актуално изтърпяваното от него наказание (доживотен затвор без замяна, доживотен затвор или дългосрочно лишаване от свобода). Престъпната дейност с повече от трима пострадали включва множество престъпления.

 

(Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)