За периода от края на 80-те години до отмяната на смъртното наказание през 1999 г. българските първоинстанционни съдилища са го наложили на общо 23 извършители за общо 43 извършени от тях престъпления. Близо половината от тези присъди са произнесени от плевенските окръжен и военен съдилища, Пловдивския и Бургаския окръжен съд.

Наказанието е окончателно наложено на 20 подсъдими (наложените от СГС 3 смъртни присъди са били изменени от контролните инстанции, като наказанието е намалено в доживотен затвор). На 19 от осъдените наказанието е заменено през 1999 г. чрез помилване с доживотен затвор без замяна, а на един (най-младия) - с доживотен затвор. През 2013 г. на един от 19-те наказанието доживотен затвор без замяна е заменено отново чрез помилване в доживотен затвор.

Не повече от 17 осъдени все още се намират в затворите на страната.

 

(Лявата колона на графиката показва броя на наказанията, постановени от съответния съд като първоинстанционен, а дясната - броя на наказнията, постановени от контролните инстанции по дела, по които съответният окръжен съд е бил първа инстанция. Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)