Лявата колона на графиката показва броя на наказанията, постановени от съответния съд като първоинстанционен, а дясната - броя на наказнията, постановени от контролните инстанции по дела, по които съответният окръжен съд е бил първа инстанция.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП. Те не изчерпват цялата практика по редукция на доживотните затвори по чл. 58а от НК и се допълват.