За периода от въвеждането на наказанието ,,доживотен затвор" през юли 1996 г. до 2014 г. българските окръжни съдилища са го наложили на общо 72 извършители, а окончателно осъдени на него са общо 76. Освен тях това наказание изтърпяват и:

- осъден на смърт, чието наказание е заменено с доживотен затвор чрез помилване на основание чл. 74 от НК през 1999 г. по повод отмяната на смъртното наказание;

- осъден на смърт, чието наказание е последователно смекчавано чрез помилване на доживотен затвор без замяна през 1999 г. по повод отмяната на смъртното наказание и на доживотен затвор през 2013 г. на основание напреднало поправяне;

- осъден на доживотен затвор без замяна, чието наказание е заменено с доживотен затвор през 2014 г. чрез помилане на основание напреднало поправяне. 

През 2013 г. и 2015 г. двама от осъдените са освободени, след като наказанието им е било заменено с лишаване от свобода за срок от 30 години по реда на чл. 38а, ал. 3 от НК. Единият е условно предсрочно освободен в рамките на година след замяната (2014 г.), а другият е помилван с остатъка от наказанието (2015 г.).

Измежду останалите над 10 са изтърпели 20 и повече години в изолация.

Най-често наказанието доживотен затвор е налагано от окръжните съдилища на Варна и Бургас.

 

(лявата колона на графиката показва броя на наказанията, постановени от съответния съд като първоинстанционен, а дясната - броя на наказнията, постановени от контролните инстанции по дела, по които съответният окръжен съд е бил първа инстанция. Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.)