След въвеждането му в правната ни система през 1998 г. до края на 2014 г. българските окръжни съдилища са наложили наказания доживотен затвор без замяна на общо 49 подсъдими, от които за 45 осъдени наказанието е било потвърдено. В един случай наказанието е било наложено от Окръжния съд в Перник при пренебрегване на правилата на чл. 58а от НК и контролните инстанции са го редуцирали в 30 години лишаване от свобода. В два случая наказанието, наложено от окръжния съд е било по-леко и контролните инстанции са го увеличили.

Най-много са наложените наказания от Окръжния съд в Бургас и Софийския градски съд. 

Освен описаните на тази графика осъдени наказанието доживотен затвор без замяна се изтърпява още от на повече от 16 осъдени на смърт, чието наказание е било заменено с доживотен затвор без замяна чрез помилване през 1999 г. 

 

(На графиката лявата колона показва броя на наказанията, наложени от съответния окръжен съд като първа инстанция, а дясната колона - броя на наказанията доживотен затвор, наложени по случаи, по които съответният съд е бил първа инстанция.

Данните са установени на основата на качествени изследвания на съдебна практика и затворнически досиета на осъдени лица, провеждани от екипа на ФРП.))