photoplakat.jpg
ФРП ПРЕДСТАВИ ПЪРВИТЕ ЦЯЛОСТНИ ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ У НАС

DSC03705-001

На 26 ноември 2013 г. в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието ще проведе конференция ,,Финансова и стопанска престъпност: предизвикателства и отговори“ в рамките на проект ,,Върховенството на закона в отговор на финансовата и стопанската престъпност”, изпълняван през 2013 г. с подкрепата на Правната програма на Фондация ,,Конрад Аденауер”.

Целта на конференцията бе да подпомогне професионалния разговор между представителите на държавното обвинение, съда и адвокатурата по прилагането на наказателния закон в сферата на престъпленията против стопанството и против финансовата система.DSC03635-001

Бяха представени първите цялостни изследвания в областта на българската и чуждестранната съдебна практика по дела за данъчни престъпления, изпиране на пари, безстопанственост, длъжностни престъпления и други, включително представяне и анализ на престъпни схеми, спорове в съдебната практика и практиката на съда на ЕС. Изследванията са проведени върху повече от 450 подбрани приключили наказателни производства у нас за периода 1990-2013 г. и целия обем от близо 600 относими решения на Съда на ЕС в Люксембург. Към изследването са привлечени ножество национални и чуждестранни специалисти от различни области, включително действащи магистрати.

DSC03722-001

Методиката на изследванията включва комплексни гражданскоправни и наказателноправни анализи, анализ на динамиката на финансовата и стопанската престъпност успоредно с процеси в законодателството, съдебната практика, икономиката и политическото управлениена държавата и нейната интеграция към ЕС, икономически ефекти на престъпни схеми, разграничения между приложимите наказателноправни квалификации.DSC03749-001

Екипът на изследването изказва благодарност на всички български съдии и прокурори от всички нива на съдебната власт, които подпомогнаха анализите с предоставяне на достъп до съдебни дела, участие в работни срещи и предварителни обсъждания на междинните резултати, което обогати практическата насоченост на изследванията и повиши тяхната изчерпателност.

Мащабността и разнообразието на изследванията позволи на ФРП да изгради пилотна стажантска програма за обучение на младши експерти, участниците в която бяха подбрани на конкурсен принцип.

Основните резултати от изследванията, както и компилации на съдебна практика, са публикувани в Анализи и информационни продукти на този сайт.

Повече за проекта можете да прочетете в раздел Проекти.