23072011332-1_1505287532157550869.jpg
ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОПРАВО И БИОЕТИКА - 2017

На 17-18 ноември 2017 г. Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт 'ChallengingTheLaw.org' ще проведат Петата национална конференция по биоправо и биоетика. Тя се организира съвместно с Департамент "Здравеопазване и социална работа" на Нов български университет и с подкрепата на магистърска програма "Интегративна биоетика" във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски. Домакин за втора поредна година е Нов български университет.

През 2017 г. конференцията е под надслов е ,,МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТА: БИОЕТИЧНИ И БИОПРАВНИ ХОРИЗОНТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ". Във фокуса ѝ са теми на асистираната репродукция (промененото отношение към бременността и майчинството; in vittro технологии; пренатална диагностика и медицина; заместващо майчинство; родителство и пол, вкл. еднополови бракове и транссексуалност), генетика (генетични изследвания, генетична неприкосновеност, генетична информация, евгеника, клониране, генетични модификации, геетични патенти и ,,генетична собственост"), новите технологии и тяхното социално значение (технологии за диагностика и лечение, телемедицина изкуствен интелект, технологии и медицински изделия и лекарствени продукти). 

Допустими са и научни разработки в областта на модерните трансформации в отношението "лекар-пациент", правата на пациента и новите практики за неговата идентификация; модерни разрешения в областта на донорството и трансплантацията; модерни практики на телесни модификации; етични и правни проблеми на лекарствената политика; нови аспекти на лекарските (медицинските) грешки: юридическа отговорност на медицинските специалисти (гражданска, дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна); етични кодекси.

Конференцията е предназначена за всички, които се вълнуват от засилващото се проблематизиране на понятието за ,,живот" в резултат от нарастващите възможности за осъществяване на контрол върху самата конституция на биологичното. Постиженията на генетиката, асистираната репродукция и технологичното моделиране на живота в цялото многообразие на неговите проявни форми поставя редица въпроси относно границите на човешката намеса. До каква степен можем да предопределяме генетичната основа на човека и кой носи отговорност за това? Какво е бъдещето на родителството в свят, в който хората се създават най-вече благодарение на технологиите? Може ли да имаме определени изисквания към родителите да полагат определена грижа по проучване, редактиране и цензуриране на възможния геном на своите неродени деца? Кой притежава правата върху гените и върху живота, който те осигуряват – не само при генно модифицираните растения и животни, но и при генетично подобрените човешки същества? Какви нови услуги и възможности предлагат новите технологии пред живота на хората? Може ли тялото да бъде "заселено" от медицински импланти, които да осигурят неговото здраве, а защо не и безсмъртие?

И тази година конференцията се провежда в рамките на проекта на ФРП ,,Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики", изпълняван съвместно без външно финансиране.

Участието в конференцията е с предварителна регистрация на bioconferencebg@gmail.com или чрез фейсбук-страницата на ФРП.