img_8060.jpg
КРЪГЛА МАСА НА ФРП ОЧЕРТАВА ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРЕСТЪПНОСТ

5На 16.12.2011 г. в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в София Фондация за развитие на правосъдието проведе съвместно с Асоциацията на прокурорите в България кръгла маса на тема: Наказателноправна защита на публичните финанси. Конкретният повод за събитието беше тенденцията към България да бъдат отправяни критики за неуспехи в противодействието срещу изпирането на пари. Целта на кръглата маса бе да постави началото на професионален разговор по проблемите, които наказателното правораздаване среща при прилагане на Наказателния кодекс срещу престъпления, свързани с източване на бюджетни средства и еврофондове, престъпни нарушения на режима на обществените поръчки, престъпления в стопанската сфера, длъжностни престъпления и други посегателства, обхващани от широкото понятие за икономическа престъпност.13

В обсъждането участваха водещи изследователи на организираната престъпност и европейската интеграционна политика в наказателния сектор, съдии от Конституционния съд, прокурори от всички нива на прокуратурата в София, съдии от Върховния касационен съд и Софийския апелативен съд, следователи от Националната следствена служба, разследващи журналисти, представители на правозащитни и изследователски организации, сред които експерти на Съюза на юристите в България, Фондация ,,Български адвокати за правата на човека”, Центъра за либерални стратегии, Асоциация ,,Прозрачност без граници”, Националния съюз на юрисконсултите, Българска академия на науките, както и на на Посолството на Република Германия. От особено значение бе участието на членове на работната група за изработване на проект за нов Наказателен кодекс към Министерството на правосъдието.7-4

На кръглата маса бяха представени обобщени резултати от сравнително изследване на нормативните празноти в Наказателния кодекс в сферата на икономическата престъпност, влиянието на съдебната практика върху приложното поле на действащи наказателни разпоредби, особености на механизма на престъпното манипулиране на обществените поръчки, основни въпроси на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, както и практически затруднения в противодействието срещу отделни престъпления против собствеността и против кредиторите.

Някои от основните изводи очертаха липса на съществена разлика между българския наказателен закон и наказателните кодекси в държавите от ЕС, включително по въпросите на защитата на еврофондовете.

20-1Редица практически въпроси намериха своя отговор в рамките на оживена дискусия между представители на различните правни професии и потвърдиха основните изводи от изследванията на експертите на ФРП.

Екипът на Фондацията продължава своите анализи и изследвания върху проблемите на икономическата престъпност, планирани да приключат през втората половина на 2012 г.

Фондацията благодари на Върховния касационен съд за домакинството на кръглата маса!