jpg.jpeg
КОНФЕРЕНЦИЯ ,,ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОТГОВОРЪТ НА ДЪРЖАВАТА"

На 13 ноември 2015 г. (петък) от 9:00 часа в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието ще проведе конференция ,,Изключително тежките престъпления и отговорът на държавата“ в рамките на проект ,,Изключителното престъпление и изключителното наказание: граници на човечността в съвременните наказателноправни системи", изпълняван през 2015 г. с подкрепата на Правната програма на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Целта на конференцията е да подпомогне професионалния разговор между представителите на съдебната власт и органите по изпълнение на наказанията по прилагането на наказателния закон в случаи на изключително тежки престъпления и по прилагане на най-тежките наказания. Сред лекторите са авторитетни магистрати от ВКС и ВКП и изследователи на съдебна практика. В събитието ще вземат участие съдии, прокурори, адвокати, представители на Министерството на правосъдието, ВКС, Главния прокурор, Конституционния съд, Омбудсмана, СЮБ, професионални сдружения на магистратите, научни институти и университети, неправителствени организации и др.

На събитието ще бъдат представени и обсъдени окончателните резултати от мащабни изследвания на съдебната практика и законодателството у нас след 1951 г. в областта на най-тежките наказания и изключително тежките престъпления. Те се провеждат за първи път и обхващат въпроси на изключително тежкото домашно насилие, сексуална престъпност, рецидивна изключителна престъпност, серийна престъпност и др., профила на дееца и жертвата, мотивационни механизми на изключително тежкото престъпление, сравнителноправни изследвания по тези въпроси и относима практика на ЕСПЧ. Особено място е отделено на анализ на съдебни подходи при индивидуализацията на най-тежките наказания и институти за облекчаване на отговорността (чл. 58а, чл. 38а, ал. 3, чл. 24, чл. 70 и сл. от НК и др.).

За регистрация за участие, свържете се с нас на fondatsia.causa@gmail.com .

Програмата можете да разгледате ТУК

Пълните резултати от проведените до момента изследвания се публикуват в раздел Анализи и информационни продукти на този сайт