img_1567.jpg
ФРП ПРОВЕДЕ ТРЕНИНГ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

IMG_1655На 05-06.07.2018 г. в София екип на Фондацията за развитие на правосъдието в състав доц. д-р Ива Пушкарова, доц. д-р Ралица Илкова, д-р Георги Кирилов (вещо лице психолог) и криминалния психолог Петя Попова проведе първото специализирано практическо обучение (тренинг) ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА", насочено към аудитория от съдии, прокурори и следователи от Специализираната прокуратура и Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Апелативния специализиран наказателен съд. 

Събитието се провежда в рамките на проект ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”, който се изпълнява от ФРП през февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Темите включват:

1.Проблеми на квалификацията, доказването и мотивирането:

- признаци на престъпното сдружение и формите на организирана престъпна 

дейност – видове структури и тяхното разпознаване, особености на трайността и предмета на дейност (,,вторична дейност“), криминално лидерство, криминална мотивация, закономерности при функциониране на престъпните сдружения; степен на разпознаване в практиката;

IMG_1660
 

- разграничения между различните видове престъпни сдружения, връзки с предмета на дейност, пазарната среда и ,,кръговрата“ на структурата. С ,,организирана престъпна група" ли работи практиката? Потенциали и рискове на чл. 321, ал. 6 от НК;

- разграничения между между престъпните сдружения, съучастието и сговарянето;

- връзки между предмета на дейност и формите на организирана престъпна дейност. Квалификация при множество престъпления, извършени в съучастие;

- иновативни подходи и решения на забелязани постижения и проблеми в практиката.

2. Процесуални и доказателствени стратегии на обвинението – съдебен отговор. Потенциал на съдебната психологична и психиатрична експертиза.

Тренингът е изграден по иновативна методология на основата на правен, психологически и криминологичен анализ на актовете, поставени от специализираните юрисдикции от тяхното създаване до момента. Той е насочен към високоспециализирана аудитория и предоставя допълнителни, а не основни знания, с цел подобряване на практиката. В него се включиха около 40 магистрата.

 

IMG_1635

IMG_1646
IMG_1645

IMG_1567