6.jpg
ФРП ПРОВЕДЕ ВТОРИ ТРЕНИНГ ОТ СЕРИЯТА ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

На 01-02.10.2018 г. в София бе проведено второто от серията специализирани практически обучения (тренинги) ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ПРАКТИКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА", насочено към аудитория от 25 служители на Главна дирекция ,,Борба с организираната престъпност". 1

Събитието се провежда в рамките на проект ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”, който се изпълнява от ФРП през февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Темите включваха проблеми на квалификацията, доказването и мотивирането:

- признаци на престъпното сдружение и формите на организирана престъпна дейност – видове структури и тяхното разпознаване, особености на трайността и предмета на дейност (,,вторична дейност“), криминално лидерство, криминална мотивация, закономерности при функциониране на престъпните сдружения; степен на разпознаване в практиката;

- разграничения между различните видове престъпни сдружения, връзки с предмета на дейност, пазарната среда и ,,кръговрата“ на структурата. С ,,организирана престъпна група" ли работи практиката? Потенциали и рискове на чл. 321, ал. 6 от НК;

- връзки между предмета на дейност и формите на организирана престъпна дейност. Квалификация при множество престъпления, извършени в съучастие;8

- престъпна мотивация и техники на разпит;

- изпиране на пари;

- иновативни подходи и решения на забелязани постижения и проблеми в практиката.

Тренингът е изграден по иновативна методология на основата на правен, психологически и криминологичен анализ на актовете, поставени от специализираните юрисдикции от тяхното създаване до момента. Той е насочен към високоспециализирана аудитория и предоставя допълнителни, а не основни знания, с цел подобряване на практиката. 

 

7 9 4