2.jpg
ФРП ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ
3

На 13.11.2018 г. в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в София бе проведена заключителната конференция по проект ,,ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”. Той беше изпълен в периода февруари - декември 2018 г. с финансовата подкрепа на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,Конрад Аденауер", като в основата му стоят индивидуални изследвания на членове на екипа от 2009 г.

Той имаше за цел да подпомогне укрепването на ефективността на българските специализирани юрисдикции в отговора им срещу организираната престъпност и свързани с нея престъпни дейности, като по този начин допринесе за установяването на най-добри правосъдни практики в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. За целта проектът идентифицира постиженията и пропуските в прокурорския и съдебния отговор срещу организираната престъпност. 

26

В хода на изпълнението му бяха проведени мащабни изследвания на законодателството, съдебната практика след 1950 г. (близо 800 съдебни акта), процесите в престъпността и факторите за нейното развитие, както и на качеството на съдебните експертизи, използвани по наказателни дела срещу организирана престъпна дейност.

36

Изследваните данни включиха съдебни и прокурорски актове, експертни оценки на извършителя, личностов профил и оценка на риска от рецидив на осъдените лица, данни за развитието им в хода на изтърпяване на наказанието, биографични данни за тях и семействата им, изходящи от тях данни (кореспонденция с институции, интервюта и пр.), полицейски, прокурорски и съдебни доклади и отчети, национална и чуждестранна научна литература, чуждестранно законодателство.

На конференцията бяха представени правосъдните проблеми и постижения, свързани с разпознаването на видовете престъпни сдружения, критериите за разграничаването им в процеса на разследване и при преценка на квалификацията; развитие и функциониране на сдруженията, престъпни мрежи; криминални пазари; адекватност на законовата интерпретация на престъпни явления, идентифицирани от анализа на фактите по делата; типологии на престъпните схеми, обяснителни модели и препоръчителни методики за 

40

тяхното разследване и доказване; икономически и гражданско-правни ефекти на престъпните схеми; престъпни стратегии, имитиращи законни дейности; социални и икономически ефекти на организираната престъпност (корупционни механизми, стратегии за инфилтриране и влияние върху законни сдружения и държавни институции), въпроси на превенцията; профил на дееца и жертвата, престъпна мотивация, престъпно поведение, групови престъпни стратегии, престъпно лидерство, престъпна лоялност, рискови фактори; процесуални въпроси; иновативни решения при разследвания на дела с фактическа и правна сложност.

В сбит вид основните изводи бяха представени в кратък филм ,,Организираната престъпност през погледа на българския закон и съдебна практика" (Youtube)
33
 

В конференцията участваха със собствени анализи и изследователски резултати и учени от други организации и научни сфери - Тихомир Безлов (ЦИД), доц. д-р Алексей Пампоров (БАН), проф. д-р Димитър Димитров (УНСС), както и практици, сред които Гергана Кюркчийска, Районен прокурор на РП-Оряхово, Пламен Дацов, съдия от Софийския апелативен съд, съдии от Върховния касационен съд и специализираните наказателни юрисдикции и др.

Почетни гости на конференцията бяха НП Херберт Салбер, посланик на Германия, Евгени Стоянов, зам-министър на правосъдието, Иван Гешев, заместник на главния прокурор, Хартмут Ранк, директор на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,К. Аденауер”.

ФРП благодари на ВКС за любезното домакинство на конференцията.

 

Аналитичните продукти от проекта са публикувани в Раздел ,,Организирана престъпна дейност" на меню ,,Библиотека".

 

42131