9-1.jpg
ФРП ПРЕДСТАВИ ИЗСЛЕДВАНЕТО ,,РЕФОРМЕНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПОГЛЕД КЪМ ЧОВЕКА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ” НА ПЪРВИЯ СИ РОЖДЕН ДЕН

10На първата годишнина от учредяването си — 11 май 2012 г. — Фондацията за развитие на правосъдието представи първите анализи върху изследването ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”, което бе осъществено през март-април с участието на близо 1000 магистрати от цялата страна в рамките на изследователския проект ,,Съдебната власт между правото и фактите”. Проектът не се финансира и се изпълнява от екипа на Фондацията като доброволна инициатива в подкрепа на реформата в съдебната власт.

Резултатите бяха представени на конференция, проведена в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата в София, с участието на НП посланика на Кралство Нидерландия в България Карел ван Кестерен, високопоставени представители на посолствата на Германия и Франция (съответно министър-съветник Рейнхард Крап и първи съветник Мариан Каре), председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов, представители на Делегацията на Европейската комисия, на Главния прокурор, Съюза на съдиите, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, конституционни съдии, съдии и прокурори от всички нива на системата в София, отделни изследователи от БАН и университетите в София, представители на неправителствени организации.33

На конференцията бяха обсъждани теми, свързани с действието на конституционния модел на съдебната власт, степента на интегрираност на българската правосъдна система в европейската, процесите на изграждане на професионална идентичност в гилдиите на съдиите и прокурорите, кариерното израстване на магистратите, управленски и кадрови практики на ВСС, развитието на зависимости в системата, предложения за структурна и функционална реформа и др.

Предстои първите анализи на данните да бъдат публикувани в бр.3 на сп. Теза, издавано от Асоциацията на прокурорите в България, и бр. 2 на сп. Съдийски вестник, издаван от Съюза на съдиите в България.3-6

Фондацията за развитие на правосъдието благодари на Председателя на Върховния касационен съд за домакинството на конференцията, а на българските магистрати, техните професионални сдружения и Главния прокурор – за подкрепата и доверието при провеждане на изследването.

Пълният текст на изследването можете да изтеглите оттук:

РЕФОРМЕНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПОГЛЕД КЪМ ЧОВЕКА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ПЪЛЕН ТЕКСТ)