1_14519992861326503341.jpg
ФРП ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦС НА СЮБ ОТНОСНО ПРОЗРАЧНИЯ ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС, КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ И ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Фондацията за развитие на правосъдието се присъединява към Декларация на Централния съвет на Съюза на юристите в България, приета на 29 ноември 2012 г.

В Декларацията се казва:

,,Централният съвет на Съюза на юристите в България намира, че извършените избори от Народното събрание за членове на Висш съдебен съвет от парламентарната квота и за конституционни съдии са проведени в условията на публична, но непрозрачна процедура без критерии при номинациите и в нарушение на собствените правила, приети от Парламента.

Считаме, че предстоящият избор на Главен прокурор и бъдещите  на административни ръководители в съдебната власт трябва да се извършват в съответствие с изискванията на Конституцията и Закона за съдебната власт като изискуемите нравствени и професионални качества на кандидатите да се обсъждат всестранно, публично и прозрачно, в това число и отношението им към решенията срещу България, постановени от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Процедурата трябва да бъде проведена така, че след финализирането й да няма никакви съмнения в качествата на избраните.”

Текст на декларацията