canstockphoto6308201.jpg
ФРП ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ: ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ

На 13 ноември 2018 г. (вторник) oт 9.00 часа в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата Фондация за развитие на правосъдието ще проведе заключителна конференция „ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ”.

На събитието ще бъдат представени и обсъдени окончателните резултати от мащабни мултидисицплинарни изследвания на законодателството и съдебната практика в областта на организираната престъпна дейност у нас, специално разработени в помощ на правосъдието. Сред темите са: видовете престъпни сдружения и тяхното разпознаване и разграничаване в съдебната практика, съдебният отговор на явления от областта на организираната престъпност, които не са отразени в закона, както и при нормативни противоречия и празноти, криминалното лидерство, криминалните структури, възможностите на съдебната експертиза, практики на разследване и преследване и особености на съдебните производства, актуални темденции в организираната престъпност, вкл. трафика на хора и криминалните пазари на тютюневи изделия. На форума ще бъде предоставена възможност и на авторитетни изслдователи от областта на криминологията и социологията да представят резултатите от своите анализи и проучвания.

На конференцията ще бъде представен и общообразователен филм ,,Организираната престъпност в българския закон и съдебна практика“, предназначен за широката общественост.

Целта на конференцията е да подпомогне преодоляването на проблемите в правоприлагането и установените сериозни законови празноти и противоречия в законодателните политики в областта на борбата с организираната престъпност.

В конференцията ще вземат участие авторитетни магистрати и представители на други юридически професии, на неправителствени организации, академичните среди, Народното събрание, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Националната комисия за борба с трафика на хора и др.

Сред почетните гости ще бъдат НП Херберт Салбер, посланик на Германия у нас, и Хартмут Ранк, ръководител на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация ,,К. Аденауер“, която подкрепи финансово изследователскит дейности през 2018 г.

ФРП благодари на Върховния касационен съд за любезното домакинство на конференцията!

Програмата на конференцията можете да видите тук.