Учредителни документи, отчети и стратегии

Годишен отчет на ФРП за 2011 г.
26 September 2015 02:2:42
1.63 MB
413
 
Годишен отчет на ФРП за 2012 г.
26 September 2015 02:2:43
1.69 MB
346
 
24 March 2016 05:5:00
1.49 MB
169
 
Етичен кодекс на ФРП
26 September 2015 11:11:41
30.00 KB
175
 
Удостоверение в ЦРЮЛНЦ.JPG
26 September 2015 11:11:44
569.30 KB
326
 
Учредителен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:42
69.00 KB
454
 
Устройствен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:40
44.50 KB
563
 
Финансови правила
26 September 2015 11:11:43
49.50 KB
155
 
26 September 2015 11:11:53
312.45 KB
212