Живко Желев
zhivko.zhelev.jpg

Живко Желев е специалист по гражданско право и граждански процес, съдия по граждански дела в Окръжния съд в гр. Стара Загора.

Професионалните му интереси и специализираната му подготовка са в сферата на международното сътруничество по граждански дела, правото на Европейския съюз, вещното право, трудовото и осигурителното право, търговското, фирменото и облигационното право.

Учредител на ФРП. Член на Настоятелството на ФРП до март 2012 г.

Като експерт към Фондацията изследва практиката на гражданските съдилища в областта на домашното насилие и дискриминацията и семейното право и консултира методологии за повишаване на квалификацията на магистрати.