Стоян Ставру
stoian.stavru.jpg

Д-р Стоян Ставру преподава гражданско и семейно право в СУ “Св. Климент Охридски” и медицинско правни науки в Нов български университет.

Магистър по социална и юридическа психология.

Автор на многобройни монографии и научни и научно-популярни публикации в областта основно на вещното, семейното, медицинското право и биоправото (Публикации).

Учредител и член на Настоятелството на ФРП.

Като член на изследователския екип извършва аналитични правни изследвания, изследвания на съдебната практика, разработване на изследователски и обучителни методологии и провеждане на обучения в областта на:

Вещното право: сервитутни права, етажна собственост, собственост, устройство на територията, междусъседски отношения и др;
Биоправото и медицинското право: телесни модификации, промяна на пол, сурогатно майчинство, отговорност на медицинските специалести, лечебни заведения и др;
Правото на информационните и комуникационните технологии
Правото на биотехнологиите: интелигентни агенти, информационни волеизявления, он-лайн идентичност и компютърни правонарушения и др.