Радка Стоянова
blank.png

Радка Стоянова е прокурор в Софийска Градска прокуратура с ранг на прокурор във Върховната Касационна прокуратура.

Работила е като следовател в Специализираното икономическо отделение на Столична следствена служба и ръководител на VII Териториално отделение на СтСлС.

От 2001 г. до 2010 г. преподава криминалистика в Катедра ,,Наказателноправни науки” в Академията на МВР, а между 2006 г. и 2009 г. – връзки с обществеността на съдебната система в Журналистическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски”. От 2008 г. преподава в Националния институт на правосъдието.

Радка Стоянова е особено търсен специалист в областта на наказателното правосъдие за непълнолетни и положението на детето в наказателния процес с богат опит в изследвания и провеждане на специализирани обучения за магистрати в материята. Тя е експерт и консултант по национални и международни проекти по повишаване на капацитета на съдебната власт и подобряване на законодателството в сферата на правата на детето, противодействието на измамата и финансовите престъпления в Европейския съюз и хармонизирането на наказателното и наказателно-процесуалното право с международното.

Учредител на ФРП. Член на Настоятелството до март 2012 г.

Като експерт към Фондацията Радка Стоянова извършва изследвания на законодателството и съдебната практика и провежда обучения на служители на полицията, прокурори и съдии в областта на криминогенните рискови фактори, организираната престъпност, трафика на хора и защитата на жертвите на тежките престъпления срещу личността, като основният интерес е насочен към процесуалното положение на детето и защитата на правата на пострадалия в наказателния процес.