Николай Гунчев
blank_1437387086221630131.png

Николай Гунчев е съдия във Върховния административен съд. Тесните му професионални интереси са в областта на здравните права и правото на Европейския съюз.

Учредител на ФРП. Член на Настоятелството до март 2012 г.

Като експерт към Фондацията Николай Гунчев събира, обобщава и анализира практиката на административните съдилища и административните органи по проблемите на дискриминацията и футболното хулиганство, изследва въпроси на медиацията, административния договор, медицинското право и правото на Европейския съюз.